Sanny Views
Artistieke
Verslaglegging en meer
Sanny Views on Herengracht

In opdracht van cliënte fotografeerde ik het appartement waar haar dochter tijdens haar studie woonde, als een afstudeercadeau en een unieke herinnering aan haar studententijd. Contact SannyViews@gmail.com voor de mogelijkheden.